Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,

код за ЄДРПОУ 00991321, місцезнаходження: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька (далі Товариство)

 

Повідомляємо, що згідно ч. 3 ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення доповнити порядок денний річних Загальних зборів Товариства (опублікований в Бюлетні "Відомості НКЦПФР" №60 (2064) від 30.03.2015 р.), які відбудуться 30 квітня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх наступними питаннями:

11. Обрання директора Товариства.

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору(контракту), що укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з директором.

 

Т. в. о. директора ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»                                                                   О. Ф. Рудюк

 

Пустая страница