Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


 

                                  ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,

код за ЄДРПОУ 00991321, місцезнаходження: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька (далі Товариство)

Публічне акціонерне товариство «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР», код за ЄДРПОУ 0099132, повідомляє про зміни до порядку денного Загальних зборів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР», які відбудуться 30 квітня 2013 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх, за пропозицією акціонера, який володіє більш ніж 5 відсотками простих іменних акцій Товариства.

Зміни до порядку денного зборів відбуваються шляхом включення нових питань наступного змісту:

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР»,

призначених на 30 квітня 2013 року, шляхом включення нових питань

14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

18. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з нових питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька):

  • до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
  • у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, актовий зал, перший поверх).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – директор ПАТ «ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР'ЄР» Рудюк Олександр Федорович, телефон +380 (3840) 6-93-25, адреса: 30430, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1, кабінет директора.

Довідки за телефоном +380 (3840) 6-93-25.

Повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №76(1580) від 19.04.2013 р.