Публічне акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"  
 
 
Сторінки розділу
 


Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 29.03.2012
Дата публікації 30.03.2012 09:20:15
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "ШЕПЕТІВСЬКИЙ БУТО-ЩЕБЕНЕВИЙ КАР’ЄР"
Юридична адреса* 30433, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Рудня-Новенька, вул. Островського, буд. 62/1
Керівник* Рудюк Олександр Федорович - Директор. Тел: 0384041147
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Директор товариства повідомляє, що Загальними зборами акціонерів товариства Протокол №1від 29 березня 2012 року прийняті наступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

ЗВІЛЬНЕНО:
- Директор - Калічак Олександр Остапович, паспорт НА №032867, виданий 06.05.1996 Шепетівським МРВУМВС України в Хмельницькій області. . Звільнення посадової особи виконано в зв'я зку з переходом на іншу роботу. Має у статутному капіталі товариства частку 0,6345%. Перебував на посаді з 03 липня 2003 року.
- Голова Наглядової ради - Черненький Юрій Петрович, паспорт СН №261345, виданий 05.09.1996 Солом'янський РУГУ України у м.Київ. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви посадової особи. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. %. Перебував на посаді з 12 червня 2003 року.
- Член Наглядової ради - Швачко Юрій Анатолійович, паспорт НВ №412037, виданий 16.05.2006 Шепетівським МВВС Хмельницької обл. Звільнення посадової особи виконано в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Має у статутному капіталі товариства частку 0,000%. Перебував на посаді з 12 червня 2003 року.
- Член Наглядової ради - Полхов Олег Вячеславович, паспорт НА №034183, виданий 24.07.1996 Шепетівським МРВ Хмельницької обл. Звільнення посадової особи виконано в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Має у статутному капіталі товариства частку 0,000%. Перебував на посаді з 12 червня 2003 року.
- Ревізор акціонерного товариства - Кравець Ольга Михайлівна, паспорт НА №096120, виданий 04.01.1997 Шепетівським МУ УМВС у Хмельницькій області. Звільнення посадової особи виконано в зв'язку з закінченням терміну повноважень. Має у статутному капіталі товариства частку 0,000%. Перебувала на посаді з 12 червня 2003 року.

ПРИЗНАЧЕНО:
- Директор - Рудюк Олександр Федорович, паспорт НА №457578, виданий 06.02.1998 Білогірським РВ УМВС у Х мельницькій області. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,00%. Працював на посаді Заступника директора ВАТ “Шепетівський буто-щебеневий кар’єр” з 17.09.2011року по теперішній час.
- Голова Наглядової ради - Денисюк Юрій Іванович, паспорт 46 11 №292984 04.03.2011 Російської Федерації, ТП ОУФМС России по Московської обл. в Балашихинском р-не. пос. Салтыковке. Головою Наглядової ради обрано на засіданні ради, Протокол №1 від 29.03.2012р.Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 9,3771%. Працював на посаді Генерального директора САО “Метрополис” м. Москва до травня 2008 року, з травня 2008р. по теперішній час - безробітний.
- Член Наглядової ради - Слободянюк Андрій Вікторович, паспорт КМ №351375, виданий 16.11.1989 Суворовським РВ ОМУ УМВС у Одеській області. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 9,3771%. Студент 6 курсу “Одеського національного морського університету” по теперішній час.
- Член Наглядової ради - Коваль Олексій Валерійович, паспорт СО №95507, виданий 27.10.2010 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 9,3771%. Працював -головним спеціалістом ДМСУ з 2010 по 2011рік. З 2011року по теперішній час безробітний.
- Голова Ревізійної комісії - Дяченко Максим Григорович, паспорт СН №467445 20.03.1997 Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві. Головою Ревізійної комісії обрано на засіданні Ревізійної комісії, Протокол №1 від 29.03.2012р. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 9,3771%. Працював з 2005 року - менеджером з постачання ТОВ "Центр-сервіс". З 2007 року по 2010рік безробітний. З 2010 року по теперішній час працював менеджером з постачання ТОВ "Центр-сервіс".
- Член Ревізійної комісії - Савлук Олексій Сергійович, паспорт СН №023166, виданий 14.11.1995 Московським РУ ГУ МВС України у м.Києві. Термін повноважень - 3 роки. Має у статутному капіталі товариства частку 0,0033%. Працював з 01.10.2004 року на посаді фахівець іспекційного відділу ТОВ РКФ “Акціонер”, з 10.08.2009 року по 25.03.2011 року - Генеральний директор ТОВ РКФ “Акціонер”. З 25.03.2011 року по теперішній час -директор ЗАТ “Шукач”.
Усі звільнені та новопризначені посадові особи товариства непогашених судимостей за господарські, службовi та злочини проти власностi не мають.